Menu

Veel verzet tegen komst studentenhotel in Leiden

De Universiteit Leiden wil graag dat er een studentenhotel komt op het Leiden Bio Science Park.

Op 2 februari buigt de raadscommissie Werk en Middelen zich over dat masterplan, maar afgelopen week waren eerst de belanghebbenden aan de beurt. Onder de insprekers vice-rector Willem te Beest die een vurig pleidooi hield voor het hotel dat vooral moet voorzien in de tijdelijke huisvesting van buitenlandse studenten.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders steunt die wens en wil zo’n hotel mogelijk maken in het nieuwe masterplan voor het LBSP.

Voor- en tegenstanders van met name een studentenhotel roerden zich bij de vergadering van de raadscommissie Werk en Middelen. Chris de Waard sprak met ze. Op 2 februari buigen de raadsleden zich inhoudelijk over het masterplan.

Tegenstanders lieten ook van zich horen. Frans Schohaus hield de raadsleden namens het Hoteloverleg Leiden voor dat zo’n hotel oneerlijke concurrentie betekent voor de reguliere hotels in Leiden. Een studentenhotel telt al snel 300 tot 400 kamers en hoewel ze uitsluitend zijn bestemd voor studenten leert de ervaring in andere steden dat de kamers ook gewoon via de normale boekings-websites worden aangeboden. De gemeente Leiden besloot eerder om de groei van het aantel hotelkamers aan banden te leggen. Deze uitbreiding past ook niet binnen dat beleid, zo vinden de hoteliers.

Een ander fel tegengeluid komt uit onverwachte hoek. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) moet niets hebben van studentenhotels. Bestuurslid Desi Gielkens kwam de Leidse raadsleden vertellen waarom. “De kamerprijzen zijn vaak torenhoog, het is slecht gesteld met de woonrechten en voor allerlei voorzieningen moet worden bijbetaald en als studenten klagen, worden ze op straat gezet”, somt ze op. Dat de veelal internationale studenten toch gebruik maken van dit soort hotels komt door het schrijnende tekort aan kamers voor deze doelgroep. De LSVb pleit dan ook voor veel meer studentenkamers in Leiden maar dan wel gewoon via aanbieders als DUWO.

Bron

Delen